Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Misyon - Vizyon

Kurum adına gerçekleşen halkla ilişkiler, sosyal medya, haber başta olmak üzere tüm iletişim faaliyetlerini kurumun genel stratejisine bağlı olarak bir bütün halinde koordine etmek, yönlendirmek, denetlemek ve raporlamak temel sorumluluk alanıdır.
 
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün misyon ve vizyonu; Trabzon Üniversitesi’nin kurumsal stratejisine bağlı olarak; kurumsal itibar yönetimi süreçlerini yürütmek, Üniversitemizin bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında yürüttüğü faaliyetlerin toplumda yer bulması ve yaygınlık kazanmasına katkı sağlamak, kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyerek, mezunlarla bağını güçlü tutmak ve Üniversitemizin kurumsal mirası ve kültürünü sürdürülebilir kılmaktır.

Menüyü Kapat