Kurumsal İletişim Direktörlüğü

İlke ve Prensipler

Çalışma İlkeleri

(1) Kurumsal İletişim Direktörlüğü çalışmalarını aşağıda yer alan ilke ve prensipler doğrultusunda yürütür.
a) “Kurumsal İletişim Direktörlüğü İş İstek Formu” kullanılarak EBYS üzerinden iş talebinde bulunulması gerekmekte olup, talepten sonra iş talebine ek taleplerin etkinlikten en az 10 (on) iş günü öncesinde İş İstek Formu ile bildirilmesi hâlinde talebe ilişkin işlem yapılabilecektir.
b) Yerel ve ulusal basına gönderilecek her türlü duyuru, bilgi, davet en az beş (5) iş günü öncesinde Kurumsal İletişim Direktörlüğüne bildirilmelidir.
c) Rektörlük makamı haricindeki birim etkinliklerinin (konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, söyleşi vb.) davetiye dağıtımı ilgili birim tarafından gerçekleştirilecektir.
d) Üniversite birimleri, yapılması Rektörlük makamınca uygun görülen etkinlikler için tasarlanmasını talep ettikleri afiş, broşür, teşekkür belgesi vb. çalışmaların içeriklerini en az 10 (on) iş günü öncesinde Direktörlüğe ulaştırmalıdır.
e) Üniversite birimlerinin renkli ve siyah-beyaz fotokopi talepleri Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından karşılanmamaktadır.
f) Üniversite birimlerinin, Direktörlüğe ait bilgisayar, projeksiyon cihazı, ses sistemi, video kamera, fotoğraf makinesi gibi demirbaş istemleri Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından karşılanmamaktadır.
g) Şehir içinden veya şehir dışından lise ve dengi okullar tarafından Üniversitemize gerçekleştirilecek her türlü ziyaret Direktörlük kanalıyla kabul edilmektedir. Söz konusu ziyaretler için birimlere başvuru yapılması hâlinde ilgili birim tarafından İş İstek Formu ile Direktörlüğün bilgilendirilmesi gerekmektedir.
h) Üniversite personeli e-dergi ve medyada yer almasını istediği etkinlik veya akademik başarıları (proje kabulü, ulusal ve uluslararası ödül-görevler, kamu ve özel sektörle iş birliği vb.) ilgili birimin Kurumsal İletişim Temsilcisi aracılığıyla Direktörlüğe bildirmelidir.
ı) Birimlerin prodüksiyon talepleri (seslendirmeli-perforeli, seslendirmesiz-perforesiz tanıtım filmi, animasyon, vb.) en az 45 (kırk beş) iş günü öncesinde Direktörlüğe bildirilmelidir.
i) Haber ve sosyal medya paylaşımı talepleri en az üç (3) iş günü öncesinde Direktörlüğün oluşturduğu formlar aracılığıyla iletilmesi durumunda değerlendirmeye alınacak, “iletişim değeri” ve kurumsal iletişim stratejisine uygunluğu hâlinde ilgili talep karşılanacaktır.
j) Direktörlükten talep edilen işlere ilişkin bir maliyet doğacaksa Rektörlük ya da Genel Sekreterlik makamlarından onay alınması zorunludur. Onayı alınmamış bütçe gerektiren üretimler gerçekleştirilmeyecektir.
k) Direktörlük, kurumsal iletişim stratejisi esaslarına göre planlama yapma ve bu doğrultuda gelen talepleri geri çevirme ya da iş teslim zamanında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Menüyü Kapat